Anhydritové podlahy

Anhydritova-podlaha

Co je anhydritová podlaha a proč ji zvolit?

Dnešní doba se nese ve znamení eko. Aby tento název nebyl jen prázdnou frází, musí se tomuto stylu přizpůsobit celá stavba včetně podlah. Anhydritová směs pro lité podlahy představuje novou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití v novostavbách i rekonstrukcích bytových a kancelářských objektů pro "plovoucí" potěry, pro podlahové vytápění a podobně. Anhydritový potěr představuje technologicky vyzrálý hospodárný systém, ve kterém tvoří dodávky a položení jeden technologický celek.

Je to moderní nástupce klasických cementových potěrů v interiéru. Anhydrit (síran vápenatý) je buď přírodní, který se na výrobu litých podlah prakticky nepoužívá, nebo anhydrit umělý. Umělý anhydrit se dále rozděluje na syntetický a termický. Anhydritové lité podlahy se vyrábějí, jak ze syntetického anhydritu, tak z termického anhydritu.

Anhydritové podlahy jsou ověřenou technologií betonování podlah a to už po několik desítek let. Prostě řečeno se jedná o lité betonové podlahy nebo-li samozhutnitelné betony, které obsahují minimální množství vzduchu, a právě proto je jejich pevnost podstatně větší než u obyčejného betonu.

Mají všestranné použití, lze je nainstalovat na betonové podlahy (ať už v domě nebo v bytě), na nerovné podlahy i na podlahové vytápění. Anhydritová podlaha má sama o sobě vysokou tepelnou vodivost a navíc se tak lze vyhnout dilatování topných okruhů.

Anhydrit tvoří s vodou, pískem a přísadami vysoce tekutou hmotu, která po položení tvrdne tak rychle, že je pochozí po 24-48 hodinách a zatížitelná po 4-5 dnech. Anhydritový potěr je po vytvrzení hladký a bez trhlin od smrštění, nedeformuje se do miskovitého tvaru. Je možné jej aplikovat i na velké plochy bez dilatačních spár. Dělicí spáru je vhodné vytvořit při přechodu mezi různými výškami potěru a při přechodu mezi plochami s podlahovým topením a bez topení.

Anhydritový potěr spojuje vynikající stavebně fyzikální parametry (pevnost v tlaku dle požadavku min. 20 nebo 30Mpa, pevnost v tahu za ohybu min. 5Mpa) s optimálními vlastnostmi pro pokládání. Tekutý anhydritový potěr zaručuje po dobu své zpracovatelnosti min. 3 hodiny jednoduché, hospodárné a velmi rychlé položení, při němž odpadá fyzicky těžká tělesná práce. Tuhnutí neovlivňují nízké ani vysoké teploty a potěr lze aplikovat i v zimním období do -5 ° C. Po vylití podlahové směsi se místnost musí zajistit proti průvanu.  

Díky sníženému množství vzduchových bublin a vysoké hustotě je výhodný pro podlahové vytápění, neboť snižuje oproti betonu odpor prostupu tepla a teplo odvádí do vytápěného prostoru rychleji. Obalení topných vedení je homogenní a dokonalé.

Výhody anhydritových potěrů:

  • Výborná rovinatost - odpadá použití vyrovnávacích stěrek
  • Rychlost a čisté provedení podlahy - až 1000m2 / den
  • Rychlost zrání - podlaha je pochůzná již po 24 hodinách
  • Monolitické spojení - díky minimálnímu smrštění vlivem zrání podlahy odpadá použití dilatačních spár i na velkých plochách
  • Vysoká pevnost - v tlaku a tahu za ohybu
  • Dobrá tepelná vodivost - vhodný materiál pro podlahové topení a dokonalé obalení topných trubek potěrem

Cena práce anhydritové podlahy

Rozdíl mezi cenou „klasické“ betonové podlahy a anhydritové podlahy je obrovský ve prospěch anhydritových litých podlah. Betonová podlaha Vás může přijít až o 250% dráž! Právě to je důvod, proč většina firem, které staví svoji existenci na běžných podlahách, nemá anhydritové podlahy v přílišné oblibě.

Rychlost lití anhydritové podlahy

Pokládání samonivelačního litého potěru je mnohonásobně rychlejší než pokládání obyčejných potěrů a to bez ohledu na použité pojivo. Anhydritové pojivo je mnohem lepší, zabraňuje zbytečnému kroucení desky a snižuje riziko vzniku prasklin při smršťování. Rychlost instalace ale samozřejmě záleží na členitosti stavby.

Čistota při spravováni lité anhydritové podlahy

Anhydritové podlahy jsou pokládány ve stavu vysoké tekutosti a je tedy možné jejich instalaci provést ještě v původní zástavbě. Sníží se tak tedy riziko zanechání nepořádku na stavbě. Je vhodné zmínit, že anhydritové podlahy jsou šetrnější k životnímu prostředí než obvyklé podlahy.

Samonivelace anhydritové podlahy

Samonivelace u anhydridů je dosaženo především množstvím vody. Vysněnou rovnost tedy získáme mnohem snadněji než u klasických podlah. Podlahy jsou pokládány s braním ohledů na doporučení výrobce.

Smrštění lité anhydritové podlahy

Ke smršťování dochází při zrání materiálu a nelze se mu úplně vyhnout, je však možné ho co nejvíce omezit. A právě to lze provést u anhydritových podlah, kde je hodnota smršťování výrazně nižší než u řekněme cementových podlah. Právě toto umožňuje instalovat velké plochy bez prostorových dilatací. Dilatační poměr by neměl přesáhnout 3-4:1.

Tepelná vodivost lité anhydritové podlahy

Tepelná vodivost je schopnost materiálu vést teplo. Existují jisté předpoklady, že anhydritová litá podlaha bude vést teplo rychleji než obyčejná podlaha.

Mechanické vlastnosti anhydritové podlahy

Anhydritová podlaha je mnohem pevnější a odolnější než „klasické“ podlahy. Není to ovšem způsobeno jen tím, že se jedná o anhydrit, ale také způsobem zpracování – jedná se o směs s vysokou tekutostí.

Samozřejmě již výše zmíněná pevnost umožňuje zeštíhlení podlahy a tím snížení tloušťky betonové podlahy.

Výztuž anhydritové podlahy

Anhydritová podlaha se nemusí vůbec vyztužovat a mezi její výhody můžeme počítat i opadnutí problémů plynoucí z nekvalitně provedeného vyztužení. Nevznikají zde ani žádné mikro trhlinky jako výsledek reakce s vodou.

Doprava anhydritové směsi

V současné době jsou pro dopravu anhydridu používány dva typy.

Autodomíchávač anhydrit se vyrobí v nejbližší betonárně a poté je dopraven na stavbu. Tam tedy nezůstane žádný nepořádek ani zbytky. Je to tedy ideální možnost do husté zástavby.

Mobilní výrobní zařízení Bremat. Tento druh anhydridu je vyroben přímo na místě stavby, je tedy nutné vše po provedení řádně umýt. Je to ideální možnost pro rodinné domy.

Nevýhody lité anhydritové podlahy

Nevýhodou anhydritových podlah je, že se nedají použít pro každou nášlapnou vrstvu i přesto, že anhydrit sám o sobě je velice hladký a rovný. Není vhodný pro přímou pokládku tenkovrstvých materiálů jako je PVC či přírodní lina.

Samozřejmě jej ale lze použít díky garantovaným pevnostem, je však nutné podlahu poté ještě vyhladit samonivelační stěrkou. Spotřeba samonivelační  stěrky je mnohem menší, než při vyrovnávání křivých betonových podlah.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!! NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

Nevíte si rady? Zavolejte nám 777 561 484

Kontaktujte nás

 NAŠE PRODEJNA A SKLAD :                     

Epicentrum Home spol. s r.o.                                                                       
Žulová 690

155 31 Praha 5 - Lipence                                                                

MAIL: info@epicentrumhome.cz